چای کورش کالا

نباتی های کورش کالا

ﭼﺎی ﺳﯿﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺨﻤﯿﺮ و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺗﺎزه ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﭼﺎی درست می شود و به همین علت رنگ سیاه پیدا می کند، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ این چای، ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑهترین نوع آن، چای بهاره لاهیجان است.

درباره ما

ﻓﺮوﺷﮕﺎه اینترنتی کورش کالا، بهترین و تازه ترین نوع چای از باغ های مرتفع لاهیجان و همچنین محصولات محلی و سنتی اعم از نباتی و … را برای مشتریان فراهم کرده است و قصد دارد با عرضه این محصولات اورگانیک، به سالم شدن و دور شدن سفره های شما از مواد شیمیایی کمک کند.

فهرست